Acest website foloseste cookie-uri pentru facilitarea accesului si livrarea multiplelor functionalitati. Daca veti continua sa navigati, vom considera ca ati acceptat folosirea acestora.
X

Puteti compara maxim 4 produse! Primul produs adaugat in lista a fost sters.

Produse
Cosul
meu
Contul
meu
Produse

Confidentialitate

Protejarea datelor cu caracter personal ale clientilor si ale altor persoane conectate cu S.C. AUTO – TRUCK S.R.L. reprezinta o prioritate pentru noi. Desfasurarea unei activitati economice si dezvoltarea normala a relatiilor de consum implica un schimb de date cu caracter personal. Orice activitate de colectare, prelucrare si utilizare a datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea urmatoarelor principii:

Colectarea datelor se va realiza in scopuri determinate, explicite si legitime;

Prelucrarea se va realiza in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

Se vor colecta si prelucra doar acele date care sunt adecvate, exacte, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopul avut in vedere;

Datele colectate si prelucrate vor fi stocate pe perioade necesare indeplinirii scopului avut in vedere;

Colectarea, prelucrarea sau intrebuintarea datelor se va realiza astfel incat sa se asigure securitatea acestora.

Prezenta informare contine detalii referitoare la modalitatea in care S.C. AUTO – TRUCK S.R.L. pune in aplicare cerintele Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „Regulament”).

 

1. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

S.C. AUTO-TRUCK S.R.L., reprezentata legal prin dl. CALANCEA OVIDIU FLORIN

Sediu:                                          Timisoara, str. Miresei nr. 12A, judetul Timis;

Nr. Registrului Comertului:          J35/838/2001;

Cod unic de identificare:              RO 14084923, atribut de identificare RO,

Cont bancar:                                RO 54INGB 0002 0081 8229 8911 – RON; ING BANK  

2. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

S.C. AUTO – TRUCK S.R.L. a desemnat o persoana responsabila cu protectia datelor care, printre altele, va monitoriza respectarea Regulamentului si a legislatiei nationale in domeniu.

Pentru aspectele legale de prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor prevazute in Regulament, persoanele interesate pot sa se adreseze responsabilului cu protectia datelor, utilizand oricare dintre modalitatile de comunicare prezentate mai jos:

Prin mesaj electroni (e-mail) la adresa de e-mail office@autotruck.ro;

Prin posta, la adresa Timisoara, str. Miresei nr. 12A, judetul Timis

3. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal prelucrate de S.C. AUTO-TRUCK S.R.L. vizeaza:

Numele si prenumele clientilor;

Adresa de domiciliu a clientilor;

Adresa de livrare a clientilor;

Codul numeric personal al clientilor;

Seria si numarul cartii de identitate al clientilor;

Adresa de e-mail a clientilor;

Numarul de telefon al clientilor;

Date vizand monitorizarea vanzarilor si comportamentul clientului

alte date cu caracter personal obtinute direct de la clienti.

Prin completarea formularului de comanda / creare cont cumparatorul declara si este de accord ca datele completate sa fie salvate in baza de date a www.autotruck.ro, si sa fie stocate / utilizate / prelucrate si transmise de catre SC AUTO-TRUCK SRL.

4. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR

Datele cu caracter personal enumerate la pct. 3 ne sunt necesare in vederea furnizarii serviciilor/produselor solicitate de Clienti si pentru executarea contractelor.

 

Clientii nu sunt obligati sa predea catre S.C. AUTO – TRUCK S.R.L. datele cu caracter personal, insa, refuzul de a furniza aceste date cu caracter personal face ca S.C. AUTO – TRUCK S.R.L. sa se afle in imposibilitatea de a furniza catre Clienti serviciile/produsele solicitate.

 

Datele cu caracter personal enumerate la pct. 3 ne sunt necesare in vederea contactarii Clientilor prin diferitele mijloace de comunicare cu scopul desfasurarii activitatii de promovare si vanzare a produselor si serviciilor oferite, pentru trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, pentru anticiparea unor aspecte care tin de interesele, preferintele, alegerile, obiceiurile Clientilor in scopul de a oferi produse si servicii optime care sa satisfaca nevoile Clientilor.

 

Clientii au dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct. In cazul in care Clientul se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.

5. INTERESUL LEGITIM AL S.C. AUTO-TRUCK S.R.L.

Obtinerea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal este necesara in vederea identificarii Clientilor, incheierii contractelor, executarii produselor/serviciilor, facturarii si expedierii produselor, etc., dar si in scop de reclama, marketing si publicitate.

Posibilitatea Clientului de a identifica in cel mai scurt timp posibil produsul sau serviciul de care are nevoie si care i se potriveste cel mai bine, raportat la cerintele acestuia, este direct dependenta de activitatile de reclama, marketing, publicitate, monitorizarea comportamentului Clientilor.

Acest interes legitim a fost recunoscut si de Regulamentul nr. 670/2016, aratandu-se la paragraful 47 din Preambulul Regulamentului faptul ca „prelucrarea de date cu caracter personal care are drept scop marketingul direct poate fi considerata ca fiind desfasurata pentru un interes legitim.”

S.C. AUTO - TRUCK S.R.L. colecteaza prin site-urile (pagini de internet) detinute date de urmarire a comportamentului utilizatorului, pe site (cookie-uri, inregistrare sesiuni, tracking event-uri, tracking click, etc). Aceste informatii nu sunt corelate cu alte tipuri de date cum ar fi numar de telefon, e-mail, IP, etc., care ar putea conduce la identificarea utilizatorului. Aplicatiile folosite stocheaza informatii despre utilizatori si comportamentul acestora pe site-uri, fara a dezvalui identitatea acestora. Aceste informatii pot fi folosite in scopul imbunatatirii serviciilor Societatii cat si in scopuri de marketing precum targhetarea anumitor grupuri de clienti pe baza comportamentului sau datelor furnizate de aplicatiile terte.

Ori de cate ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte, cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului, ori atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator, iar interesele legitime nu incalca drepturile si libertatile fundamentale ale Clientului, consimtamantul Clientului nu este necesar.

6. METODA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PERIOADA DE PASTRATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin instrumente manuale, electronice si automate. S.C. Auto-Truck S.R.L. asigura securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt pastrate pentru o perioada va nu va depasi perioada necesara indeplinirii scopului pentru care aceste date au fost colectate. In general, datele sunt pastrate pe tot parcursul duratei raportului juridic nascut intre S.C. AUTO-TRUCK S.R.L. si Clienti, iar ulterior acestui moment pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor, in scop de arhivare si in scopuri de reclama, marketing, publicitate.

7. CATEGORII DE DESTINATARI CARORA LE POT FI COMUNICATE DATELE PERSONALE

In vederea realizarii scopului pentru care datele au fost preluate, este posibil ca S.C. AUTO – TRUCK S.R.L. sa comunice datele catre urmatoarele categorii de destinatari:

societati care fac parte din grupul AUTO-TRUCK;

persoane imputernicite (serviciu contabilitate, servicii de audit, transport marfuri, gestiune calitate, recuperare creante, consultanta juridica, reprezentare instanta, etc.)

autoritati si institutii publice

S.C. Auto-Truck S.R.L. nu divulga date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale in afara Uniunii Europene.

8. DREPTURILE CLIENTILOR

Clientii, in calitate de „persoana vizata”, au urmatoarele drepturi:

Acces la date - Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

Operatorul furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative.

Rectificare si stergere - Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre motivele mentionate la art. 17 din Regulament (prelucrarea s-a realizat ilegal, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, etc.)

Restrictionarea prelucrarii - Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din situatiile reglementate la art. 18 din Regulament, respectiv: (i) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Portabilitatea datelor - Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; si

b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Opozitie si procesul decizional individual automatizat - Persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal daca prelucrarea se realizeaza in scopul executarii unei sarcini indeplinite in interes public sau este necesara in scopul interesului legitim al operatorului. In acest caz, operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv. In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.

Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa

​​​​​​​Dreptul de a depune o plangere - Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza incalca Regulamentul.

AUTO TRUCK
Auto-Truck se pozitioneaza ca importator si distribuitor la nivel national al unei game largi de piese si accesorii auto pentru camioane precum: Mercedes, MAN, VOLVO, IVECO, DAF, SCANIA, RENAULT si altele, si piese pentru axe de semiremorci cum ar fi: BPW, ROR, SAF, Mercedes, Kassbohrer.

Reteaua de distributie Auto-Truck numara 4 locatii offline (Timisoara – sediu, Timisoara – depozit str. Closca, Baia Mare – depozit, Radauti – depozit) si 2 magazine online www.autotruck.ro si www.perne-de-aer.ro.
înregistrează-te

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru.

powered by teamshare
© Copyright 2019 Auto Truck
designed by headstart.ro
Nou
Cod 5454130403122
Stoc : 0
Preț 359,00 Lei
Stoc : 0
Nou
Cod BL556400048
Stoc : 0
Preț 360,00 Lei
Stoc : 0
Nou
ACUMULATOR
Cod PM610047068BL
Stoc : 0
Preț 738,00 Lei
Stoc : 0
Cod LCC9200
Stoc : 0
Preț 84,00 Lei
Stoc : 0
Cod PH313
Stoc : 0
Preț 163,00 Lei
Stoc : 0
Cod TEQ03011
Stoc : 0
Preț 424,00 Lei
Stoc : 0
Cod TEQ03019
Stoc : 0
Preț 599,00 Lei
Stoc : 0